Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων

Vittasjewels γυναικεία κοσμήματαΓενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων.

Αυτή η πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής είναι ειδικά για το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο

( "Ιστότοπο") και αντικαθιστά οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται αλλού.
Η Vittas Jewels στο εφεξής ( “Vittas Jewels”, "εμείς", " εμάς" ή " μας ") έχει δεσμευθεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας, αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση.

Με την χρήση του Ιστότοπου, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι όταν επισκέπτεται το Κατάστημα ή προβαίνει σε σύναψη συμβάσεων μέσω αυτού είναι απαραίτητο να παρέχει ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας και θα ενσωματωθούν σε αρχεία, τα οποία προηγουμένως έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Αρχή και για τα οποία η Εταιρεία χαρακτηρίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Η Εταιρεία δεν συλλέγει Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα (πχ ηλικία), εκτός αν το ζητήσει ο χρήστης για λόγους εμπορικούς (πχ δεκαετές εύρος ηλικίας, προς το σκοπό επιλογής καλλυντικού προοριζόμενου για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα).

Η συλλογή και η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με την Εταιρεία, τον έλεγχο, την βελτίωση και την προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με αγαθά και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών ή/και εμπορικών πληροφοριών για την Εταιρεία. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να έχει, σε οποιαδήποτε στιγμή, πρόσβαση στο αρχείο και να απαιτεί διόρθωση ή διαγραφή όσων δεδομένων τον αφορούν.

H Εταιρεία έχει αναπτύξει νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία της. Η Εταιρεία εγγυάται την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.

Ο χρήστης εγγυάται και φέρει την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιεί στην Εταιρεία.

Η Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ρητής συναίνεσης του χρήστη, παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να ενημερώνονται για νέα αγαθά που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης δύναται να διακόψει την λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων, οποτεδήποτε.

Όταν ο χρήστης αποστείλει οποιοδήποτε αίτημα στην Εταιρεία, οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό είναι απόρρητες και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αιτούμενη ενέργεια. Το περιεχόμενο δεν μεταβιβάζεται σε τρίτο παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και σε νόμιμη αρχή, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Εταιρεία ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος είναι προσβλητικό ή επιζήμιο για την Εταιρεία ή τρίτους τα συμφέροντα των οποίων οφείλει να προασπίζεται η εταιρεία (τρίτοι χρήστες, προμηθευτές κλπ).

Ασφάλεια SSL

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες, με πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128-bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Δεν πωλούμε τις πληροφορίες
Εμείς δεν πωλούμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους. Μπορούμε να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τους συνεργάτες, δικαιοπαρόχους και τους προμηθευτές μας, που μας βοηθά στο να καταστεί η ιστοσελίδα στη διάθεσή σας ( π.χ. φιλοξενία ενός προμηθευτή μας ) ή να μοιραστούμε τα στοιχεία σας με άλλα εμπλεκόμενα μέρη, π.χ. άλλα τμήματα της Vittas Jewels, Εμπορικούς Συνεργάτες της Vittas Jewels, χρηματοοικονομικά ιδρύματα, μεταφορικές εταιρείες, ταχυδρομικές ή κρατικές αρχές (π.χ. Τελωνειακές αρχές). Μπορεί επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας, σχετικά με μια συναλλαγή, στα πλαίσια έρευνας ικανοποίησης πελατών ή για σκοπούς έρευνας αγοράς.

Ιστοσελίδες τρίτων, που έχουν συνδέσμους στην ιστοσελίδα μας

Αν επισκεφθείτε οποιαδήποτε από αυτές τις ιστοσελίδες, μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν είναι υπό τον έλεγχό μας και δεν καλύπτονται από την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτές οι ιστοσελίδες μπορεί να έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτές τις πολιτικές. Παρακαλείστε να ελέγξετε αυτές τις πολιτικές προτού υποβάλετε προσωπικά δεδομένα σε δικτυακούς τόπους τρίτων.
Αν πιστεύουμε ότι η χρήση της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή επιζήμια για τους άλλους, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες που έχουμε αποκτήσει μέσα από την ιστοσελίδα για σας σε τρίτους, στο βαθμό που είναι λογικά αναγκαία κατά τη γνώμη μας για την πρόληψη, θεραπεία ή να αναλάβει δράση σε σχέση με την εν λόγω συμπεριφορά.
Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε ή να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να συμμορφωθείτε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση, προκειμένου να επιβάλει ή να εφαρμόσει οποιεσδήποτε συμφωνίες ή άδειες με σας ή για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας μας, τους υπαλλήλους μας, τους συνεργάτες, τους παρόχους, τους προμηθευτές ή / και πελάτες μας. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρίες και οργανισμούς για τους σκοπούς της προστασίας της απάτης και της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου.
Εάν οποιοδήποτε μέρος της επιχείρησής μας ( συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών μας ) πωλείται ή να ενσωματώνονται με μια άλλη επιχείρηση, τα στοιχεία σας μπορούν να γνωστοποιηθούν στους συμβούλους μας και τυχόν υποψήφιους αγοραστές και τους συμβούλους τους.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας και βοηθούν να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Απολύτως Απαραίτητα Cookies
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς.
Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού μας.

Cookies Επιδόσεων
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies Λειτουργικότητας
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατό να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα της περιήγησης σε άλλους ιστότοπους. Αν δε δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενό του.

Cookies Στόχευσης
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.
Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

Cookies  BestPrice.gr

Η εταιρία μας με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει έχει ενσωματώσει στον παρόντα δικτυακό τόπο το εργαλείο BestPrice 360 Analytics, στο πλαίσιο εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και στοιχείων απόδοσης από τη συμμετοχή του ηλεκτρονικού της καταστήματος στην αντίστοιχη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών προϊόντων www.bestprice.gr, στην οποία συμμετέχει. Το BestPrice Analytics 360 επιτρέπει τη διαβίβαση στο BestPrice.gr ανώνυμων δεδομένων, σχετικά με την κίνηση των χρηστών στον παρόντα δικτυακό τόπο (όπως επίσκεψη ή ηλεκτρονική παραγγελία) για την εξαγωγή των αντίστοιχων στατιστικών αποτελεσμάτων και για τη βελτίωση των ενεργειών marketing. Επιπλέον, μόνο εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για αποθήκευση παραγγελιών μέσω της αντίστοιχης επιλογής στο προφίλ σας στο BestPrice.gr, κάθε παραγγελία που καταχωρείτε ηλεκτρονικά, θα αποθηκεύεται αυτόματα στο προφίλ σας στο BestPrice.gr. Η δυνατότητα αυτή εξυπηρετεί αποκλειστικά την αποθήκευση των βασικών στοιχείων παραγγελίας (όπως κωδικός παραγγελίας, προϊόντα κτλ.) χωρίς να διαβιβάζεται οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο που περιέχει η παραγγελία σας. Η εν λόγω δυνατότητα ουδόλως σχετίζεται με την διεκπεραίωση της παραγγελίας, για την οποία αρμόδια και υπεύθυνη είναι η εταιρία μας. Περισσότερες πληροφορίες για την δυνατότητα αποθήκευσης των παραγγελιών σας στο BestPrice.gr, πατήστε εδώ.

Ενημέρωση
Αν κάποια από τις πληροφορίες που μας έχετε παράσχει στην Vittas Jewels αλλάξει ( π.χ. αν αλλάξετε τη διεύθυνση email σας ), παρακαλούμε ενημερώστε μας τα σωστά στοιχεία, επικοινωνώντας μαζί μας

Αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στην πολιτική απορρήτου. Τυχόν αλλαγές που μπορεί να κάνει σε αυτήν την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής θα αναρτηθεί σε αυτή τη σελίδα και, όπου κρίνεται σκόπιμο, η οποία κοινοποιήθηκε μέσω email.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Συμφωνείτε ότι η παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου διέπεται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τους νόμους και τα δικαστήρια της Ελλάδος. Παρά τα ανωτέρω, τίποτα στην παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου θα αποκλείει Vittas Jewels από την εφαρμογή σε οποιοδήποτε δικαστήριο να ασκήσει αγωγή για την προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.


Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου
Αυτή η νομική σημείωση είναι ειδικά για το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο ( "Ιστότοπος") και αντικαθιστά οποιεσδήποτε άλλες νομικές ειδοποιήσεις που περιλαμβάνονται αλλού στις ιστοσελίδες Vittas Jewels. Με τη χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με τις πρακτικές που ορίζονται στην παρούσα δήλωση.
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας χωρίς εγγραφή ή την παροχή στην Vittas Jewels των στοιχείων σας.
Δεδομένου ότι οι πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα μπορεί να είναι ελλιπή, παρωχημένα ή ανακριβείς και μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, Vittas Jewels ( " Vittas Jewels ", "εμείς", " εμάς" ή " μας " ) διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει το Website κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Έτσι, οι πληροφορίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση.
Διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτή την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου. Τυχόν αλλαγές που μπορεί να κάνει σε αυτή τη νομική ειδοποίηση θα αναρτηθεί σε αυτή τη σελίδα και, ανάλογα με την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε, επίσης, μέσω email. Ορισμένες διατάξεις του παρόντος νομικού περιεχομένου μπορούν να αντικατασταθούν από ρητά καθορισμένες νομικές ειδοποιήσεις ή όροι που βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες της ιστοσελίδας.

Ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης
Σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί στην ιστοσελίδα και να έχετε εφοδιαστεί με ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, συμφωνείτε ότι δεν θα διαθέσετε το όνομα χρήστη ή / και τον κωδικό σας σε κανέναν. Αν υπάρξει αποκάλυψη του ονόματος χρήστη και / ή του κωδικού σας, συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για την αποκάλυψή τους, έτσι ώστε η Vittas Jewels να μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και να σας παρέχει με ένα νέο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Συνδρομητές
Σύμφωνα με την άδεια πρόσβασης στην ιστοσελίδα από το συνδρομητή ( σαν ένα άτομο ) δεν επιτρέπονται:
1. αφαιρέσει ή να τροποποιήσει τις σημειώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλα μέσα αναγνώρισης ή άρνηση γνώμης, όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα,
2. ηλεκτρονικά αντίγραφα αποσπασμάτων, περιορισμένο περιεχόμενο για οποιοδήποτε σκοπό,
3. επίδειξη ή διανομή οποιουδήποτε περιεχομένου σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό το Διαδίκτυο και το World Wide Web,
4. σε οποιουσδήποτε να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν περιορισμένο περιεχόμενο και / ή
5. να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο στην ιστοσελίδα είτε περιορίζεται το περιεχόμενο ή άλλως για οποιαδήποτε εμπορική χρήση.
Εάν εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία ή να εγγραφείτε για RSS web μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το υλικό που σας έχει σταλεί για μη εμπορική χρήση.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Η Vittas Jewels είναι ο ιδιοκτήτης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα και η ιστοσελίδα και το υλικό στην ιστοσελίδα προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος νομικού περιεχομένου και οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης μεταξύ εσάς και της Vittas Jewels, όλα αυτά τα δικαιώματα και κανένα υλικό δεν μπορεί να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, εκδοθεί, μεταδοθεί ή να διανεμηθεί κατά άλλο τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια μας. Vittas Jewels ή / και οποιαδήποτε άλλα ονόματα προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται από την Vittas Jewels και αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Vittas Jewels.
Παρά τα ανωτέρω και, κατά περίπτωση, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε κάθε εικόνα που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα ανήκει στον κάτοχο ( -ους ) και τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράθυρο « Λεπτομέρειες εικόνας » για την εν λόγω εικόνα. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Είναι εικόνα από την ιστοσελίδα δεν μπορεί να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, δημοσιευτεί ή μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με άλλο τρόπο.
Η Vittas Jewels δεν παρέχει καμία εγγύηση ή αντιπροσώπευση κάθε είδους σχετικά με την ακρίβεια ή την καταλληλότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό. Όλες αυτές οι πληροφορίες παρέχονται "ως έχουν" και με μια συγκεκριμένη αποποίηση οποιωνδήποτε εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, η Vittas Jewels δεν παρέχει καμία εγγύηση ή αντιπροσώπευση οποιουδήποτε είδους ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή την ιστοσελίδα θα είναι αδιάκοπες, χωρίς σφάλματα ή ότι η ιστοσελίδα ή ο διακομιστής που φιλοξενεί την ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένες από ιούς ή άλλες μορφές επιβλαβούς κώδικα υπολογιστών.
Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιλογή σας επιλέγοντας αυτό το Website του προϊόντος.
Σε καμία περίπτωση η Vittas Jewels, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι της φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή αποθετική ζημία, την απώλεια της ευκαιρίας, την απώλεια δεδομένων, απώλεια καλής θέλησης, απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων ή απώλεια των κερδών που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας ακόμη και αν Vittas Jewels έχει ενημερωθεί από μια τέτοια απώλεια.
Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η ευθύνη της Vittas Jewels που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας ή / και αυτήν την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου είτε σε συμβόλαιο, αδικοπραξία, παραπλάνηση, σύμφωνα με το καταστατικό ή άλλως δεν θα υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την εγγραφή σας και την πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα.
Ο αποκλεισμός και ο περιορισμός που καθορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου ισχύει μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και με την επιφύλαξη τυχόν ρητών διατάξεων περί του αντιθέτου σε οποιαδήποτε γραπτή άδεια ή συμφωνία εγγραφής που έχετε με το Vittas Jewels, όσον αφορά τη χρήση οποιουδήποτε σε απευθείας σύνδεση υπηρεσία που παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας.

Σύνδεσμοι (Links)
Οι σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους που παρέχονται από Vittas Jewels είναι με καλή πίστη και είναι μόνο για πληροφορίες. Vittas Jewels αποποιείται κάθε ευθύνη για υλικά που περιέχονται στους δικτυακούς τόπους που συνδέονται με την ιστοσελίδα.
Επιπλέον, η σύνδεση με μια ιστοσελίδα της Vittas Jewels δεν σημαίνει ότι Vittas Jewels ενστερνίζεται ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση του εν λόγω δικτυακού τόπου ή τα προϊόντα ή / και υπηρεσίες που προσφέρονται σε τέτοια ιστοσελίδα. Είναι στο χέρι σας για να λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι όποια έχετε επιλέξει για τη χρήση σας είναι απαλλαγμένο από στοιχεία όπως ιούς, worms, trojans και άλλα αντικείμενα καταστροφικής φύσεως.

Πρόσβαση και Υπηρεσίες
Ενώ προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι η ιστοσελίδα είναι κανονικά διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι αν για οποιοδήποτε λόγο η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.
Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης του συστήματος, συντήρησης ή επιδιόρθωσης ή για λόγους πέρα από τον έλεγχό μας.

Η παγκόσμια φύση των δικτυακών τόπων
Μπορείτε να αναγνωρίσετε τον παγκόσμιο χαρακτήρα της ιστοσελίδας και ως εκ τούτου, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους της χώρας σας όταν χρησιμοποιείτε το Website.
Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν αναφορές ή παραπομπές σε υπηρεσίες ή / και προϊόντα που προσφέρονται αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί ή δεν διατίθενται στη χώρα σας / μας. Οι αναφορές αυτές δεν σημαίνουν ότι έχουμε την πρόθεση να ανακοινώσουμε τις εν λόγω υπηρεσίες ή / και προϊόντα στη χώρα μας /σας.

Ερωτήματα
Αν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με το υλικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Σημείωση σχετικά με όποιο καθεστώς ιδιοκτησίας
Η Vittas Jewels περιλαμβάνει ορισμένες λέξεις λογότυπα και ονόματα Εταιρειών που έχουν ή έχει εξακριβωθεί ότι έχουν ιδιόκτητο καθεστώς ως σήματα. Η συμπερίληψή τους δεν σημαίνει ότι έχουν αποκτήσει νομικούς σκοπούς, ιδιοκτησία γενικής σημασίας, ούτε οποιαδήποτε άλλη απόφαση σχετικά με το νομικό καθεστώς τους. Σε περιπτώσεις όπου έχουν κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν ότι μια λέξη έχει ιδιόκτητο κατάσταση αυτή αναφέρεται στην καταχώριση για τη συγκεκριμένη λέξη, αλλά καμία κρίση σχετικά με το νομικό καθεστώς αυτών των λέξεων ή έμμεσης έτσι.


Ενημέρωση από τις : 25 Μαίου 2018


Product successfully added to the product comparison!